16 Tháng Sáu 2024       Đăng Nhập 

 DANH MỤC SẢN PHẨM        
 GIỚI THIỆU        
Nhà máy phân bón Đại Nông, tọa lạc tại ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trực thuộc Công ty TNHH Thanh Xuân, 110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang được thành lập năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón hữu cơ vi sinh,phân bón lá, hữu cơ khoáng, khai thác tận thu than bùn, nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật… 
Xem tiếp >>

 GIỚI THIỆU SẢN PHẨM        
 LƯỢT TRUY CẬP        
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 63
Số thành viên Ngày hôm qua: 193
Tổng Tổng: 1035383
 VIDEO NĂM 2016        
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 08 05 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 22 05 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 12 06 2016
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 26 06 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 10 07 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày  24 07 2016
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 14 08 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 28 08 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày  11 09 2016
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 25 09 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 09 10 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày  23 10 2016
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 13 11 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 27 11 2016 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 11 12 02016

 VIDEO NĂM 2015        
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 23 03 2015 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 25 01 2015 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 07 04 2015
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 06 01 2015 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 03 03 2015 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày  03 02 02015
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng ngày 26 04 2015

 VIDEO NĂM 2014        
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 26 10 2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày  01 12 2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 03 11 2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày  01 09 2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày  07 07 2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 23 11 2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 24 08 2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 24 12 2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 26 07 2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 28 09 2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 04 08 2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 2-5-2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 3-3-2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 5-5-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 6-1-2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 7-4-2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 10-2-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 23-2-2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 23-3-2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 25-5-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 26-1-2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 27-4-2014 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 29-6-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 2-5-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 3-3-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 5-5-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 6-1-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 7-4-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 10-2-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 23-2-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 23-3-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 25-5-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 26-1-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 27-4-2014
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - phát ngày 29-6-2014

 Video Năm 2013        
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 01-04-2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 29-01-2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng phát ngày 02-09-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng phát ngày 14-05-2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 28-04-2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồngphát ngày 26-05-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 06-05-2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 24-03-2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - Phát ngày 14-04-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 14-03-2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - Phát ngày 23-06-2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 02-09-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 2-12- 2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 4- 11- 2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 5- 08 -2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 7 - 10 - 2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 22 12 2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 24 11 2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 29 -9 - 2013 Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 27-10-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 01-04-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 29-01-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng phát ngày 02-09-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng phát ngày 14-05-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 28-04-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồngphát ngày 26-05-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 06-05-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 24-03-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - Phát ngày 14-04-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 14-03-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng - Phát ngày 23-06-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng- Phát ngày 02-09-2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 2-12- 2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 4- 11- 2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 5- 08 -2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 7 - 10 - 2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 22 12 2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 24 11 2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 29 -9 - 2013
Tạp chí TPTN đến ruộng đồng Phát ngày 27-10-2013

 Video năm 2012 khác        
 Video Năm 2012        
TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 23/6/2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 15/10/2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 14/5/2012
TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 13/8/2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 10/12/2012 Tạp chí từ phòng thí nghiệm đến ruộng đồng- phát ngày 1/4/212
TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 6/5/2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 5/8/2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 3/6/2012
TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 10/9/2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 9/7/2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 9/4/2012
TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 7/10/2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 12-11-2012 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 01
TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 04 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 02 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 03
TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 07 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 05 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 06
TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 10 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 08 TẠP CHÍ TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN RUỘNG ĐỒNG 09

Công ty TNHH Thanh Xuân
Địa điểm: 110 - 112 Nguyễn Bỉnh khiêm, P. Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
MSDN: 1700549291 cấp ngày 07/09/2007 tại Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang 
Điện thoại:  (0297)3863091 , Fax: (0297)3860609
Email: phanbondainong@gmail.com
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Chính sách bảo mật
Hình thức thanh toán
Chính sách đổi trả
Chính sách giao nhận vận chuyển

         

Copyright by www.dainong.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn